ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ
 BALTUR
 RADIANT-FBR
 WEISHAUPT
ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
ΤΑΧΥΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ
ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ - WEISHAUPT
Τα προϊόντα της WEISHAUPT (Γερμανίας) κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχετικά υπάρχοντα πρότυπα, κατευθυντήριες οδηγίες και αναγνωρισμένων κανόνων ασφαλείας.

Οι καυστήρες αερίου WG5 της Weishaupt είναι κατάλληλοι για:
• Εναλλάκτες θερμότητας που συμφωνούν με το EN 303-3
• Για εγκαταστάσεις ζεστού νερού με διακοπτόμενη ή συνεχή λειτουργία (ο διαχειριστής καύσης διακόπτει τη λειτουργία 1 φορά το 24ωρο).
• Αερόθερμα

Τύπος

Έκδοση

Λειτουργία

Ισχύς (KW)

Ισχύς (KCal/h)

WG5N/1-A

LN

1βάθμιος

12,5-50

10.700-43.000

WG10N/1-D

LN

1βάθμιος

40-110

34.400-94.600

WG10N/1-D

Z-LN

1βάθμιος ή 2βάθμιος*

25-110

21.500-94.600

WG10N/1-D

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός

25-110

21.500-94.600

WG20N/1-C

LN

1βάθμιος

80-200

68.800-172.000

WG20N/1-C

Z-LN

1βάθμιος ή 2βάθμιος*

35-200

30.100-172.000

WG20N/1-C

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

35-200

30.100-172.000

WG20N/1-C

LN

1βάθμιος

80-200

68.800-172.000

WG20N/1-C

Z-LN

1βάθμιος ή 2βάθμιος*

35-200

30.100-172.000

WG20N/1-C

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

35-200

30.200-172.000

WG30N/1-C

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

40-350

34.400-300.900

WG30N/1-C

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

40-350

34.400-300.900

WG30N/1-C

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

40-350

34.400-300.900

WG40N/1-A

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

55-550

47.300-472.900

WG40N/1-A

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

55-550

47.300-472.900

WG40N/1-A

ZM-LN

2βάθμιος δι'ολισθήσεως ή αναλογικός**

55-550

47.300-472.900


* Ο καυστήρας ως έχει λειτουργεί μονοβάθμια. Για να λειτουργήσει διβάθμια πρέπει να λάβει εντολή (πχ. με διακοπτόμενη επαφή, θερμοστάτη).

** Για αναλογική λειτουργία απαιτείται πρόσθετο εξάρτημα (έλεγκτής KS 40 και θερμοστοιχείο ΡΤ100).